ÜÇAĞIZLI MAĞARASI KAZISI

HATAY-SAMANDAĞ-MEYDAN KÖYÜ

2016 Yılı         Çalışmaları

2016 yılı kazı çalışmaları hazırlanıyor. 

6. Biyolojik Antropoloji Sempozyumu


Buluntu yeri Akdeniz Levantındaki Üst Paleolitiğin erken fazı boyunca insanlar tarafından kullanılmış ve dönem insanlarının davranış değişimlerinin çok iyi gözlemlenebildiği bir mağaradır. Katmanlı kültür tabakaları Erken Üst Paleolitiğe (EÜP) aittir ve anatomik olarak modern Homo sapiens’in Batı Avrasya’ya yayılımı ve burada yaşayan Neandertaller gibi yerel insan populasyonlarının yerini almasını yansıtır. 

  • Hatay’daki sistematik paleolitik araştırmaları 1950’li yıllarda M.S. Şenyürek ve E.Y. Bostancı tarafından Çevlik civarında yapılan kazı çalışmalarıyla başlamıştır.
  • Üçağızlı Mağarası 1989 yılında Fransız araştırmacı A.M. Deroche tarafından bölgede yapılan bir yüzey araştırması sırasında bulunmuş ve burada 1990-1991 yıllarında kısa süreli kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
1997 yılında Prof.Dr. Erksin Güleç yönetimindeki Uluslararası bir ekip tarafından yeniden başlatılan kazı çalışmaları o yıldan günümüze uluslararası bilim adamlarının katkıları ile devam ettirilmektedir. 

Ana Teması Üçağızlı Mağarası olan 18.Congress of the European Anthropological Association, 3-6 Eylül 2012 tarihleri arasında Ankara'da başarı ile gerçekleştirildi.