ÜÇAĞIZLI MAĞARASI KAZISI

HATAY-SAMANDAĞ-MEYDAN KÖYÜ

2016 Yılı         Çalışmaları

2016 yılı kazı çalışmaları hazırlanıyor. 

6. Biyolojik Antropoloji Sempozyumu


Üçağızlı Mağarası Kazısı’nın Paleoantropolojik açıdan en önemli buluntuları burada yaşamış paleolitik dönem insanlarına ait iskelet kalıntılarıdır. Anadolu’da Paleolitik dönemde yaşamış olan insanlara ait kalıntı sayısı oldukça azdır. Tarihlendirme bakımından kesin kanıtlara sahip bu mağaradaki buluntular dönem insanlarının Anadolu insan evriminde taşıdığı önemi vurgulaması ve bunların morfolojik yapılarının ortaya konulması açısından son derece önemlidir. Üçağızlı Mağarası Kazılarında bugüne kadar 14 adet izole diş, maksilla, kafatası ve tibia kemiklerine ait parçaslara rastlanmıştır. Bu buluntular dönem insanlarına ait iskelet kalıntılarının mağaradaki varlığına ve morfolojik yapılarının anlaşılabilmesine ilişkin çok önemli bulgular vermektedir. 


                     Üçağızlı Mağarası Kazısı insan buluntuları (1989-2012).

Numarası

Materyal

Buluntu Yılı

Tarih

Açma

Tabaka

ÜÇ-1

LP1

1990

32.000

-

C

ÜÇ-2

LM1

1999

36.560-37.870

L6a

E (-135/-140 cm)

ÜÇ-3

LC

2001

31.900-34.580

E7b

B1-B4 (-100/-110 cm)

ÜÇ-4

LM1

2002

34.000-35.029

C5d

Fc (-255/-260 cm)

ÜÇ-5

RC

2003

31.900-34.580

C5a

B1-B4 (-120/-125 cm)

ÜÇ-6

Rdc

2003

31.900-34.580

D6a

B1-B4 (-125/-130 cm)

ÜÇ-7

RM1

2003

29.130

D7b

B (-85/-125 cm)

ÜÇ-8

RP1

2005

39.100

D7c

G (-250/-255 cm)

ÜÇ-9

LM1

2006

34.000-35.029

E8b

F (-206/-220 cm)

ÜÇ-10

LM3

2006

34.000-35.029

B5b

F (-255/-260 cm)

ÜÇ-11

Ldc

2006

35.500-41.400

E8c

H (-270/-275 cm)

ÜÇ-12

Diş ?

2007

34.000-35.029

A5d

F (-265/-270 cm)

ÜÇ-13

Diş ?

2007

34.000-35.029

A5d

F (-265/-270 cm)

ÜÇ-14

Maxilla

2007

34.000-35.029

A5d

F (-265/-270 cm)

ÜÇ-15

Cranial parçalar

2007

34.000-35.029

A5c

F (-270/-275 cm)

ÜÇ-16

Tibia parçası

2007

34.000-35.029

A4b

F (-275/-280 cm)

ÜÇ-17

P

2010

29.130

-A2a

B (0/-50 cm)