ÜÇAĞIZLI MAĞARASI KAZISI

HATAY-SAMANDAĞ-MEYDAN KÖYÜ

2016 Yılı         Çalışmaları

2016 yılı kazı çalışmaları hazırlanıyor. 

6. Biyolojik Antropoloji Sempozyumu


Üçağızlı Mağarası’nın kültürel katmanlarından çok iyi korunmuş antropojenik buluntular ele geçmektedir. Bu buluntulardan birisi olan taş aletler çakmaktaşları kullanılarak yapılmıştır. Üçağızlı Mağarası’nda yürütülen çalışmalarda birincil ve ikincil olmak üzere iki tip çakmaktaşı kaynağı belirlenmiştir. Buna göre birincil kaynakları Hatay’ın kuzeydoğusundan yer alan Şenköy, Ayışığı ve Yayladağı lokaliteleri oluşturmaktadır. Bu lokalitelerden tespit edilen çakmaktaşları, beyaz kireç kayaçları içerisinde yumrular halinde ve dış kabuğu 1–2 mm.lik kireç ile çevrili biçimde bulunmaktadır. Çakmaktaşları çoğunlukla siyah, gri, kahverengi tonlarındadır. Çakmaktaşlarının içerisinde küçük fosiller bulunur ve yarı saydam özelliktedir. Kayaçların büyüklükleri 5 cm’den 80 cm’e kadar değişmekte ve oldukça iyi kalitededirler. Yayladağı kaynaklarının kabukları süngerimsi dokusuyla Şenköy ve Ayışığı lokalitelerinden kolaylıkla ayrılmaktadır. İkincil çakmaktaşı kaynakları yerel/lokal olarak isimlendirilmiştir. Bu çakmaktaşları genellikle çeşitli bölgelerden nehir, akarsu gibi dış etmenler yardımıyla belli bölgelere depolanmış çakmaktaşı ve silekslerden oluşmaktadır. Bu materyallerin en ayırt edici özellikleri kabuklarıdır. Yerel hammade kaynaklarının kabukları dış etmenler yardımıyla oldukça aşınır ve aşınma çakmaktaşının rengini ortaya çıkarmaktadır. İkincil kaynaklar içerisinde birçok farklı renk bulunur. Yumrular halinde ele geçen bu çakmaktaşları, boyutları çok büyük değildir. Üçağızlı Mağarası’nda egzotik tip olarak tanımladığımız kırmızı, yeşil ve saydam renkli birincil kaynaklar sıklıkla toplanmıştır.

Hammadde kaynaklarının Üçağızlı Mağarası sakinleri tarafından seçilimi de değişkenlik göstermektedir. Erken dönemlerde sıklıkla ikincil kaynaklar seçilmişken, geç dönemlerde birincil kaynaklara yönelim vardır. Buda dönem insanların farklı stratejiler geliştirdiklerini ve farklı davranışsal özelliklere sahip olduklarını göstermektedir.Şenköy civarındaki çakmaktaşı hammadde örnekleri.