ÜÇAĞIZLI MAĞARASI KAZISI

HATAY-SAMANDAĞ-MEYDAN KÖYÜ

2016 Yılı         Çalışmaları

2016 yılı kazı çalışmaları hazırlanıyor. 

6. Biyolojik Antropoloji Sempozyumu


Üçağızlı Mağarası Üst Paleolitik dönem insanları tarafından beslenme ve süslenme amaçlı olarak kullanılmış olan karasal ve denizel yumuşakçalara ait kabuk kalıntıları ile büyük ve küçük av hayvanlarına ait çok zengin bir faunal çeşitliliği yansıtan hayvan kalıntıları kazı buluntuları arasında yer almaktadır.

Hayvan Kemikleri

Üçağızlı Mağarası kazı çalışmalarında meydana çıkarılan hayvan kemikleri çok iyi korunmuş olmasına rağmen genelde kemiklerin üzeri kalsitle kaplandığı için yüzeyleri belirsiz bir görünüm sergilemektedir.  İnsan modifikasyon izlerini kemiklerin üzerinde görmek mümkündür. Bu izler toynaklı leşlerinin büyük bir olasılıkla yemek işlemi ya da derilerini kullanım için hazırlamaya yönelik olarak yoğun bir şekilde et sıyırma amacıyla kullanılan  alet izleridir. Açık transvers kırıklar toynaklı hayvanların uzun kemiklerinde oldukça yaygındır. Kemiklerin eklem yerlerinden ayrılmasından daha ziyade kemik boyunca parçalanması tipiktir.  Bazı uzun kemikler hala eklem halinde bulunmaktadır.  Paleolitik insanları onları attıktan sonra zamanla üzerlerinde oluşan tortular eklemlerinden ayrılmasını engellemiş ve kazılarda eklem halinde bulunmalarını sağlamıştır.  Kemik iliği birçok uzun kemikten çıkarılmıştır.  Bu vurma konisi ve spiral kırık izlerinden anlaşılmaktadır.  Fakat burada kemiklerin öğütüldüğüne ya da kaynatıldığına ilişkin bir gösterge yoktur.  Kemik iliği eritme işlemi sonraki dönemlerde yiyecek toplayan toplumlar arasında bilinen ve oldukça yoğun bir şekilde kullanılan bir davranıştır.  Av hayvanlarının dişlerinin incelenmesiyle bazı toynaklı hayvanların genç yaşta oldukları ve olasılıkla sonbaharda avlandıkları düşünülmektedir. 

 

           Üçağızlı Mağarası Faunası 

Büyük Av Hayvanları

·         Capra aegagrus  (Yaban Keçisi)                  

·         Capreolus capreolus (Karaca)                                  

·         Dama mesopotamica mesopotamica  (Ala Geyik)                

·         Cervus elaphus  (Kızıl Geyik)

·         Bos primigenius (Yaban Sığırı)

·         Sus scrofa (Yaban Domuzu)

Küçük Av Hayvanları

·         Patella ve Monodonta  (Gastropodlar)

·         Aves  (Kuş)

·         Lepus capensis (Tavşan)

·         Testudo graeca  (Kaplumbağa)

·         Balık (Fish)

ETÇİLLER

·         Vulpes vulpes  (Tilki)

·         Felis pardus  (Pars)

·         Martes foina  (Sansar)

·         Canis lupus  (Kurt)

·         Ursus arctos  (Boz Ayı)