ÜÇAĞIZLI MAĞARASI KAZISI

HATAY-SAMANDAĞ-MEYDAN KÖYÜ

2016 Yılı         Çalışmaları

2016 yılı kazı çalışmaları hazırlanıyor. 

6. Biyolojik Antropoloji Sempozyumu


Üçağızlı Mağarası’nın Üst Paleolitik süs eşyalarının tümünü, küçük deniz ya da tatlı su yumuşakçalarından, özellikle gastropodlardan üretilmiş boncuklar ya da küçük kolye uçları oluşturmaktadır. Deniz kabuklarının büyük bir kısmı Columbella ve Nassarius cinslerine aittir Tablo 3).  Kullanılan türlerin çoğu denizel kökenlidir. Tatlı ya da acı sularda yaşayan yumuşakçalara ait kabuklar yaygın değildir. Modifikasyon izlerinin genel örüntüsü değerlendirildiğinde; deniz kabuklarının çoğu tam olarak bulunmuştur ve az sayıda deniz kabuğu yanma izi taşımaktadır. Bazı deniz kabukları üzerinde yumuşakçaların natacidleri tarafından yapılan deliklerin varlığı ve dalgaların neden olduğu aşınmanın yüksek oranı, süs eşyası olarak kullanılan deniz kabuklarının çoğu ya da tamamının sahillerden toplandığını işaret etmektedir. Bazı deniz kabukları çökellerdeki kimyasallardan etkilenerek beyazlaşmıştır. Bu etkilenme özellikle kazı alanının kuzey bölgesinde bulunan mağara duvarı çevresinde gözlenmektedir ve çok az sayıda deniz kabuğu orijinal rengini koruyabilmiştir.  Süs amacıyla kullanılan deniz kabuklarının çoğunluğu insanlar tarafından delinmiştir, geri kalan kabuklar ise delme ya da kullanım hatası nedeniyle kırılmıştır. Muricid (Bolinus ve Hexaplex) ya da ay (Naticarius ve Neverita) biçimli deniz kabukları haricinde, süs amaçlı kullanılan neredeyse tüm deniz kabukları 2 cm.den daha kısadır. Ay biçimli deniz kabukları alışılmadık bir metotla işlenmiştir; bunlarda apertura yanındaki ağız kısmı kesilmiştir.  Diğer tüm deniz kabuklarında delme tekniği kullanılmış ve deniz kabuğunun halka kısmında kabaca yuvarlak bir delik açılmıştır. İnsanlar tarafından işlenmemiş deniz kabuklarında deniz dalgalarının neden olduğu delikler de kullanılmıştır. Ancak, bu durum deniz kabuğu topluluğundaki işlenmemiş kabukların tümü için geçerli değildir.

Üçağızlı Mağarası buluntuları içerisinde yer alan denizel ve nehirsel kabuklu canlılar dönem insanlarının sosyal yapılarını yansıtması açısından önemli ipuçları vermektedir. Paleolitik Dönem süslenme kalıntılarını oluşturan boncuk (deniz kabukları) ve dekoratif objelerin ortaya çıkışı anatomik açıdan modern insanlarda; davranışsal ve zihinsel evrimin gelişimini, sosyal yapılarında görsel iletişimin artmasını ve ben bilincinin gelişimini sağlamıştır.

 

            Üçağızlı Mağarası kazılarında bulunan yeme ve süslenme amaçlı kullanılan yumuşakça türleri

 

Deniz Yumuşakçaları

Sınıf: GASTROPODA

·         Gibbula spp.

·         Neverita josephina

·         Naticarius millepunctata

·         Columbella rustica

·         Hexaplex trunculus

·         Bolinus sp.

·         Nassarius gibbosula

·         Sphaeronassa mutabilis

·         Conus mediterraneus

·         indet. Marine gastropod

Sınıf: BIVALVIA

·         Glycymeris sp.

·         Acanthocardia tuberculatum

 

Tatlı Ve Acı Su Yumuşakçaları

Sınıf: GASTROPODA

·         Theodoxus jordani

·         Melanopsis praemorsa costata