ÜÇAĞIZLI MAĞARASI KAZISI

HATAY-SAMANDAĞ-MEYDAN KÖYÜ

2016 Yılı         Çalışmaları

2016 yılı kazı çalışmaları hazırlanıyor. 

6. Biyolojik Antropoloji Sempozyumu


Prof.Dr. Erksin GÜLEÇ

(Kazı Başkanı-Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi) Kazı Başkanı


           Prof.Dr. İsmail ÖZER                                                 Prof.Dr. Mehmet SAĞIR

                   (A. Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,                                                                                                 (A. Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 

                       Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi)                                                                                                       Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi) 

                                                      


         Doç.Dr. İsmail BAYKARA                                                          Araş.Gör. Dr.  Serkan ŞAHİN

         (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,                                                                                (A. Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 

                             Antropoloji Bölümü)                                                                                                                                      Antropoloji Bölümü)                                                                                                                      

      Prof.Dr. Ayşen Açıkkol YILDIRIM                                                          Doç.Dr. Cesur PEHLEVAN

          (Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,                                                                             (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 

                     Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi)                                                                                                     Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi)


            Prof.Dr. Başak Koca ÖZER                                                             Doç.Dr.  Ahmet Cem ERKMAN


             (A. Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,                                                           (Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,            

                Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi)                                                                                                       Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi)  

        Araş.Gör.Dr. Hakan YILMAZ                                                       Yard.Doç.Dr. Zehra Satar ÖZBULUT


        (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,                                                                                (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 

                                Antropoloji Bölümü)                                                                                                                                      Antropoloji Bölümü)   

   

          Yard.Doç.Dr. Seçil SAĞIR                                                                     Yard.Doç. Derya BAYKARA


(Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,                                                                                (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 

                            Antropoloji Bölümü)                                                                                                                                              Antropoloji Bölümü)   


 
Prof.Dr. Pınar Gözlük KIRMIZIOĞLU                                                             Öğr.Gör. Ayhan YİĞİT


       (Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,                                                                               (Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 

               Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi)                                                                                                       Antropoloji Bölümü Öğretim Elemanı)   


            Prof.Dr. Steven L. KUHN                                                                     Prof.Dr. Mary C. STINER

        (Arizona Üniversitesi  Antropoloji Bölümü)                                                                                  (Arizona Üniversitesi  Antropoloji Bölümü)            Prof.Dr. Paul GOLDBERG                                                                         Dr. Amy MARGARIS

        (Boston Üniversitesi  Arkeoloji Bölümü)                                                                          (Oberlin Koleji ve Konservatuvarı, Antropoloji Bölümü)


 

                Dr. Natalie MUNRO                                                                                 Mentor MUSTAFA

        (Connecticut Üniversitesi  Antropoloji Bölümü)                                                                       (Boston Üniversitesi, Antropoloji Bölümü)

                 Kristopher KERRY                                                                                    Susan MENTZER

        (Connecticut Üniversitesi  Antropoloji Bölümü)                                                                       (Arizona Üniversitesi, Antropoloji Bölümü)