ÜÇAĞIZLI MAĞARASI KAZISI

HATAY-SAMANDAĞ-MEYDAN KÖYÜ

2016 Yılı         Çalışmaları

2016 yılı kazı çalışmaları hazırlanıyor. 

6. Biyolojik Antropoloji Sempozyumu


Üçağızlı Mağarasındaki stratigrafik tabakalanmalar, mağarada yaşayan dönem insanlarının aktivite tempolarına göre düzenlenmiştir. Başlıca sediman yapısı Akdeniz’deki kireçtaşı ve karstik alanların tipik kırmızımsı kili olan Terra rosa’dır. Burada gözlenen kil birikintileri kültürel ve biyolojik kalıntılar ile odun külü artıklarıyla iç içe geçmiş durumdadır. Sedimanların ayırt edilmesi içerdikleri insan varlığına dayalı kullanım artıklarıyla karakterizedir.


Ana kazı çukurunun kuzey duvar kesitinde kültür tabakalarının sıralanması ve kalınlıkları.


Makroskobik olarak yukarıdan aşağıya doğru B, C, E, G ve I tabakaları olarak sıralanan sedimanlarda terra rosa baskındır, ancak içeriklerinde kül, odunkömürü, taş alet kalıntıları, kemik ve deniz kabuğu buluntuları da mevcuttur. İnsan kullanımı artıkları B1-B3, D, F, Fa-Fc, H ve H1-H3 tabakalarında oldukça yoğundur. Ayrıca kül tabakasının yoğunluğu ve insanlar tarafından üretilmiş materyallerin sayıca çokluğu da bizlere mağarada hangi dönemlerde insan varlığının daha uzun süreli olduğunu göstermektedir. Bu sedimanlardaki buluntuların yoğunluk ve niceliği, renk ve içerik farklılıkları, kül ve odunkömürü artıklarının dağılımı tabakalanmanın ayırt edilmesinde kullanılmaktadır. B tabakasından başlayarak G tabakasına kadar olan sedimanlar Ahmarian tabakalar olarak tanımlanırken, F tabakasından H tabakasına kadar olan ve I tabakasının üst seviyelerinde sonlanan daha derindeki tabakalar ise ÖÜP döneme aittir.  

Üçağızlı Mağarasının EÜP tabakalarından 20’nin üzerinde AMS radyokarbon tarihlendirmesi yapılmıştır. Buna ilaveten denizel mollusk kabukları (Monodonta lineata ve Columbella rustica) örneklerinden de yararlanılarak tarihlendirmeler yapılmıştır. Bu tarihlendirmelere göre mağaradaki en eski sedimanlar yaklaşık olarak günümüzden 39,000-41,400 yıl öncesine aittir. B, B1-B3 ve C tabakaları günümüzden 29,000-34,000 radyokarbon yılları arasına tarihlendirilirken, G, H, H1-H3 ve I tabakaları ise 35,000-41,400 radyokarbon yılları arasına denk düşmektedir. 


Üçağızlı Mağarası tabakalarının radyokarbon tarihlendirmeleri.